gujarati to english words

વાસ્તવમાં – Responsible

એકલા – alone

લાયક – worthy

આશા રાખવી – keep hope

કેમ નહિ – why not

ચાકરી કરવી – to work

જતો કરવો – go away

સ્વેટર – sweater

ઉકેલવું – resolve

શક્ય – possible

મરેલો – dead

સહેલું – easy

રાખવો – to keep

ઉત્તમ – Excellent

ભરતકામ – embroidery

વિદેશ – Abroad

કવિ – the poet

સાચું – correct

જે કોઈ – whoever

જેને – Who

ધિકકારવું – to hate

કિંમતી – Precious

યાદ રાખવું – to remember

કૃપા કરવું – please do

ખાલી – empty

બરોબર – Exactly

અશક્ય – impossible

થોડું – a little

ઘણું – a lot

કોઈક – somebody

સામાન – baggage

શક્તિ – Power

નાશ કરવો – to destroy

સીવવું – to sew

બીમાર – ill

દરિયાકિનરે – on the beach

ઉતાવળથી – hastily

પ્રાણી – animal

ધીમેથી – slowly

નિવેદન – statement

ઉપયોગી – Useful

રોમચકારી – exciting

તાજું – Fresh

નારંગી – Orange

ઝીબ્રા – Zebra

કુત્તરો – Dogs

બિલાડી – the cat

માછલી – fish

બે દિવશ પછી – After two days

હું – I am

તું – you

તેઓ – they

અમે – we

તેણી – she

તે – it

છે – is

શિક્ષક – a teacher

ડોકટરો – doctors

એક નોકર – a servant

પટાવાળા – peons

એક નૃત્યાંગના – a dancer

ચિત્રકારો – painters

નથી – isn’t

નથી – arent’s

તે છોકરાઓ – Those boys

આ છોકરીઓ – These girls

મિત્ર – friend

પુત્ર – son

દીકરી – Daughter

કાકી – auntie

અમારા – our

તેના – his

તેણીના – her

તેમના – their

હું હતી – i was

અમે હતા – we were

હતી – was

તમે હતા – you were

તેઓ હતા – they were

અમારી પાસે હતુ – we had

તારી પાસે હતું – you had

તેમની પાસે હતી – they had

મારી પાસે હતું – i had

છોકરાઓ – the boys

ઝડપી – quick

ધીમું – slow

બીમાર – ill

રમવામાં – in playing

દોડમાં – in running

રેસમાં – in the race

ગઇકાલે – yesterday

ગયા સપ્તાહે – last week

કેટલાક ફળો – some fruits

પાકેલી કેરી – ripe mangoes

લીલા શાકભાજી – green vegetables

ધર્મશાળામાં – in the inn

છત પર – on the roof

દુકાન પર – at the shop

આપવું – giving

આ – this

કે – that

પુસ્તકો – books

બેગ – bags

પેન – pens

ખુરશી – chair

કોષ્ટકો – tables

દડો – રમકડાં

બિલાડી – cat

પિન – pin

સફરજન – apples

મારી પાસે – i heve

તમારી પાસે છે – you heve

અમારી પાસે – we heve

તમારી પાસે છે – you heve

તેમની પાસે છે – they heve

તે છે – it has

આંખો – eyes

પેન્સિલો – pencils

હાથ – hands

પગ – feet

બારીઓ – windows

પુત્રો – sons

દીકરીઓ – daughters

અમારો ઓરડો – our room

તે માણસ – that man

પાસે નથી – doesn’t have

છરી – knife

ટોપીઓ – caps

છત્ર – umbrella

કેટલાક – some

કોઈપણ – any

ઘણા – many

કોટ્સ – coats

શર્ટ – shirts

સાદડીઓ – mats

દૂધ – milk

ચોખા – rice

એક કુહાડી – an axe

મોટરગાડી – a car

હું ચાલી રહ્યો છું – i am walking

તમે ચાલી રહ્યા છો – you are walking

અમે ચાલીએ છીએ – we are walking

તેઓ ચાલી રહ્યા છે – they are walking

સફાઈ – cleaning

વાંચન – reading

લેખન – writing

સિનેમા – cinema

વર્ગમાં – in the class

કરી રહ્યા છીએ – doing

બોક્સ – box

સૂર્ય – sun

શિયાળ – fox

પુરુષો – men

અમે વાંચીએ છીએ – we read

તમે વાંચી – you read

તેઓ વાંચે છે – they read

પીધું – drank

આવ્યા – came

ખોલ્યું – opened

સાફ – clean

બંધ – shut

ખરીદ્યું – bought

બરોડા જાઓ – go to Baroda

શાળામાં આવો – come to school

પૈસા આપો – give money

આ પાઠ શીખવો – teach this lesson

નારંગી ખાઓ – eat oranges.

ચોખા રાંધવા – cook rice.

છેલ્લા મહિને – the last month

છેલ્લા વર્ષ – the last year

ગોપાલ ઝડપથી દોડ્યો નહિ – Gopal did not run fast.

અમે સફરજન ખાતા હતા – we was eat apples

તેઓ બોલતા હતા – they were speaking